Home /  / Contact / Sitemap / Glossary

Pentru solutionarea problemelor specifice implementarii Acordului de bază şi, de asemenea, pentru facilitarea proiectelor TRACECA, au fost create următoarele grupuri de lucru:

  • Grupul de lucru TRACECA pe probleme de transport sau alte aspecte tehnice
  • Grupul de lucru TRACECA pe probleme juridice
  • Grupul de lucru TRACECA pe probleme financiare

 

Daca este necesar, pot fi create alte grupuri de lucru la cerere.